Pomoc prawna, na która Cię stać.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez innych to prawo, z którego należy korzystać. Warto egzekwować swoje należności, choćby po to, by zrekompensować poniesione straty. Trzeba jednak przyznać, że dochodzenie odszkodowań to niejednokrotnie bardzo skomplikowany proces, bez względu na to, czy przysługują nam duże czy też niewielkie odszkodowania powypadkowe lub zadośćuczynienie. Zawiłości prawne i często sformalizowane procedury warto rozwiązywać przy pomocy naszej kancelarii.

Odszkodowania powypadkowe (komunikacyjne)

Praktycznie wszyscy użytkownicy dróg mogą liczyć na odszkodowanie powypadkowe. O wypadek nietrudno, narażeni są nań nie tylko kierowcy czy pasażerowie pojazdów, ale również piesi. Uszczerbek na zdrowiu bądź szkody materialne uwydatniają się wówczas na zróżnicowanym poziomie. Niezależnie jednak, jak bardzo dolegliwy okazał się wypadek, odszkodowanie zazwyczaj nam się należy.

Odszkodowania za opóźniony/odwołany lot

Niejednokrotnie spotykamy się z informacjami o odwoływanych czy opóźnianych lotach samolotowych. W każdym takim przypadku pasażerowie są narażeni na realne straty. Czasami tracimy na skutek takiego zdarzenia szansę na podpisanie lukratywnego kontraktu, często takie opóźnienia uniemożliwiają nam możliwość wzięcia udziału w ważnym wydarzeniu. Dlatego trzeba zadbać o własne pieniądze i realne straty wynikające z tego typu zdarzeń.

Odszkodowania za błędy lekarskie

Do najbardziej kontrowersyjnych przypadków ludzkich błędów, dochodzi w placówkach medycznych. Niezależnie od tego, czy błędy te zostały popełnione na skutek niewiedzy czy niedbałości personelu medycznego, należy się nam odszkodowanie za doznane szkody. Nasza Kancelaria służy profesjonalną pomocą w wyegzekwowaniu wszelkich należności z tego tytułu.

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Odszkodowania powypadkowe przysługują również w przypadku, gdy wypadek przydarzy się miejscu pracy. Nie warto wówczas zadowalać się jedynie skromnymi rekompensatami wypłacanymi niejako automatycznie przez państwowego ubezpieczyciela. Często, na skutek swojej niewiedzy, tracimy szansę na dodatkowe przysługujące nam należności. Nasza Kancelaria pomoże uzyskać je z korzyścią dla poszkodowanych klientów.

Dochodzimy roszczeń za wypadki nawet do 20 lat wstecz!