W zakres kompetencji naszej kancelarii wchodzi prowadzenie wszelkich spraw z zakresu prawa cywilnego, m.in. przychodzimy z pomocą w takich kwestiach jak zasiedzenie nieruchomości. Zasiedzenie to sposób nabycia prawa związanego z upływem określonego czasu. Następuje w momencie, kiedy zostaną spełnione ustawowe przesłanki, a niekoniecznie w wyniku orzeczenia sądu. Przepisy zobowiązują jednak do złożenia stosownego wniosku, a orzeczenie sądu posiada charakter potwierdzenia, że zasiedzenie nastąpiło. Zgodnie z art. 172 ust. 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada tę nieruchomość nieprzerwanie od co najmniej 20 lat.

Prowadzimy również działania z zakresu prawa rzeczowego, czyli związanego z regulacją powstania, treści, wszelkich zmian oraz ustania prawa własności. Do praw rzeczowych należą m.in.: własność, użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu itp.

Świadczymy usługi prawne związane ze zniesieniem współwłasności a dzięki naszej wiedzy i bogatemu doświadczeniu doradzamy naszym Klientom nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach związanych z różnego rodzaju zobowiązaniami finansowymi i nie tylko.

Nasza kancelaria skutecznie działa także w zakresie prawa sąsiedzkiego. Są to przepisy nakładające regulację stosunków pomiędzy sąsiadami danych nieruchomości. Zostały zawarte w kodeksie cywilnym oraz w innych ustawach. Posiadamy doświadczenie w związku z immisjami, czyli działaniami właściciela na jego własnym gruncie, które zakłócają korzystanie z gruntów sąsiadujących. W prawie sąsiedzkim istotne pozostaje porozumienie pomiędzy sąsiadami, jeśli mówimy o sposobie urządzania i użytkowania granicy działki oraz obecnych na niej rzeczy. Jeśli jednak dochodzi do poważnego konfliktu, a prawa są łamane przez jedną ze stron, warto zasięgnąć porady specjalisty i zdecydować się na usługi doświadczonego prawnika.

Zajmujemy się również sprawnym i efektywnym tworzeniem oraz weryfikowaniem różnego rodzaju umów.
Zawarcie umowy stanowi złożenie zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, które zmierzają do konkretnego celów gospodarczego. Sposoby zawierania umów są regulowane przez Kodeks cywilny. Umowa może zostać zawarta poprzez przyjęcie złożonej oferty, na skutek przeprowadzonego przetargu lub w wyniku negocjacji. Bardzo ważne jest w tym przypadku odpowiednie zabezpieczenie interesu stron, co niezmiennie staramy się robić już od długiego czasu, dlatego zaufało nam wielu Klientów.

Nasza kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc w zakresie: sporządzania umów bądź aneksów, opiniowania ich, negocjacji.
Każdemu Klientowi przekazujemy kompletną informację dotyczącą wskazania oraz omówienia klauzul ryzykownych, stworzenia klauzul korzystnych, rekomendacji ułatwiające podjęcie konkretnej decyzji w odniesieniu do danej umowy.

Białystok to miasto, w którym mieści się nasza kancelaria. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z fachowego wsparcia prawnego.