Wiele firm ubezpieczeniowych traktuje Cię poważnie tylko do czasu opłacania składek...

Wypadek komunikacyjny, jak potrącenie pieszego, wypadek rowerowy czy wypadek samochodowy zdarzają się współcześnie coraz częściej. Liczba pojazdów na drogach rośnie lawinowo. Nawet przy zachowaniu najwyższej ostrożności przy poruszaniu się po nich, możemy trafić na nieodpowiedzialnych kierowców lub innych uczestników ruchu drogowego.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy a OC

Powszechność występowania wypadków i kolizji drogowych spowodowała, że wszyscy kierujący pojazdami mechanicznymi zostali objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC). Taki stan rzeczy zapewnia możliwość wypłaty stosownego odszkodowania w przypadku, gdy ucierpieliśmy w danym zdarzeniu drogowym, a wina nie leży po naszej stronie. Celem, jaki ma spełniać wypłacone odszkodowanie, jest finansowa rekompensata szkody powstałej na skutek nieszczęśliwego i niezawinionego przez ofiarę wypadku zdarzenia. Rekompensata taka należy się także członkom rodziny osieroconej przez bliskiego, który poniósł śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Komu należą się odszkodowania przy wypadkach komunikacyjnych?

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że odszkodowania komunikacyjne przysługują potencjalnie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego: nie tylko kierowcom i pasażerom. Odszkodowanie może zostać wypłacone dla pasażerów znajdujących się w tym samym pojeździe, pasażerów w pojeździe sprawcy wypadku czy osobom przypadkowo znajdującym się na miejscu zdarzenia, które ucierpiały w jego wyniku. Dotyczy to na przykład pieszych lub rowerzystów.

Inne przypadki, tj. odszkodowanie za potrącenie pieszego, za wypadek rowerowy

Świadczenia finansowe przysługują w takich przypadkach, jak potrącenie pieszego, wypadek samochodowy czy wypadek rowerowy. Możliwe jest również uzyskanie świadczenia dla osób najbliższych, które w wyniku zdarzeń takich, jak wypadek komunikacyjny straciły członków rodziny. Jest to forma zadośćuczynienia pieniężnego za doznane szkody niematerialne oraz rodzaj zabezpieczenia w najtrudniejszych momentach, kiedy na nowo trzeba poukładać sobie życie bez najbliższej osoby.

Ubiegamy się o odszkodowania do 20 lat wstecz (również przy braku OC sprawcy oraz gdy sprawca jest nieznany)

Mamy świadomość, że często osoby poszkodowane nie dochodzą w ogóle swoich praw lub też dochodzą ich w sposób nienależyty, co może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, bądź zaniżeniem jego wartości. Jesteśmy gotowi walczyć o Państwa odszkodowania komunikacyjne nawet do 20 lat od terminu, kiedy nastąpił wypadek komunikacyjny. Ciekawą kwestią jest fakt, że możemy skutecznie wyegzekwować odszkodowania komunikacyjne nawet w przypadku, gdy konkretny sprawca nie posiada polisy ubezpieczeniowej OC, bądź z różnych powodów jest on nieznany. W takim przypadku odszkodowanie będzie wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ten sam podmiot jest gwarantem uzyskania stosownego odszkodowania w sytuacji ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje bowiem odpowiedzialność z tytułu umów o ubezpieczenie OC zawartych w upadłym zakładzie ubezpieczeń.

Nasza kancelaria prawna posiada odpowiednią wiedzę oraz bogate doświadczenie, aby pomóc Państwu oraz Państwa rodzinom w uzyskaniu należytej rekompensaty finansowej za szkody o opisanym wyżej charakterze. Oferujemy w tej kwestii kompleksową i w pełni profesjonalną obsługę prawną, pomagając osobom, które cierpią na skutek zdarzeń takich, jak potrącenie pieszego, wypadek samochodowy lub wypadek rowerowy, a także ich najbliższym, którym należy się odszkodowanie za wypadek samochodowy lub inny, powodujący śmierć członka rodziny i pogorszenie warunków życia.