Wiele firm ubezpieczeniowych traktuje Cię poważnie tylko do czasu opłacania składek...

Powszechność występowania wypadków i kolizji drogowych spowodowała, że wszyscy kierujący pojazdami mechanicznymi zostali objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC). Taki stan rzeczy zapewnia możliwość wypłaty stosownego odszkodowania w przypadku, gdy ucierpieliśmy w danym zdarzeniu drogowym, a wina nie leży po naszej stronie.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że odszkodowanie komunikacyjne przysługuje potencjalnie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, czyli kierowcom, pasażerom, rowerzystom i pieszym. Możliwe jest również uzyskanie świadczenia dla osób najbliższych, które w wyniku wypadku straciły członków rodziny. Jest forma zadośćuczynienia pienięznego za doznane szkody niematerialne.

Mamy świadomość, że często osoby poszkodowane nie dochodzą swoich praw w sposób należyty, co może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, bądź zaniżeniem jego wartości. Jesteśmy gotowi walczyć o Państwa odszkodowanie komunikacyjne nawet do 20 lat po wystąpieniu zdarzenia drogowego. Ciekawą kwestią jest fakt, że możemy skutecznie wyegzekwować odszkodowanie komunikacyjne nawet w przypadku, gdy konkretny sprawca nie posiada polisy ubezpieczeniowej OC, bądź z różnych powodów jest on nieznany. W takim przypadku świadczenie będzie wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ten sam podmiot jest gwarantem uzyskania stosownego odszkodowania w sytuacji ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela.

Nasza kancelaria prawna posiada odpowiednią wiedzę oraz bogate doświadczenie, aby pomóc Państwu w uzyskaniu należytej rekompensaty finansowej za szkody o opisanym wyżej charakterze. Oferujemy w tej kwestii kompleksową i w pełni profesjonalną obsługę prawną.

Możemy dużo więcej!


Sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie?