• administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Pro Bono Dariusz Puczydłowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok, tel. 726 300 320, e-mail: kontakt@kancelariaprobono.pl, NIP: 542-101-94-42;
 • powierzone dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu udzielenia porady prawnej;
 • dane osobowe mogą zostać powierzone w celu weryfikacji sprawy w szczególności adwokatom lub/i radcom prawnym;
 • dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od udzielenia porady – po tym okresie zostaną usunięte;
 • właściciel danych posiada prawo do dostępu do treści swoich danych oraz:
 • prawo do ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia danych – gdy nie będą już niezbędne do celu dla którego zostały zebrane,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania -gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia rzetelnej porady prawnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny 726 300 320 lub e-mail: kontakt@kancelariaprobono.pl