Z każdym naszym klientem rozliczamy się indywidualnie, na podstawie wcześniej spisanej umowy. Zazwyczaj jest to wynagrodzenie prowizyjne, pobierane tylko w przypadku wygrania przez nas sprawy. Wysokość prowizji uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz przewidywanej długości trwania.

Długość prowadzenia sprawy uzależniona jest przede wszystkim od jej rodzaju. Po spotkaniu i dokładnym przeanalizowaniu sprawy, jesteśmy w stanie podać przybliżony termin jej zakończenia. Sprawy odszkodowawcze i spadkowe trwają zazwyczaj od miesiąca do kilku miesięcy, zaś windykacja uzależniona jest od wysokości wierzytelności oraz kondycji finansowej dłużnika.

Okres przedawnienia uzależniony jest od rodzaju zdarzenia, z którego wywodzimy skutki prawne. W przypadku wypadków komunikacyjnych są to zazwyczaj 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie lub o osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie więcej jednak niż lat 10 od chwili szkody. W przypadku roszczeń pochodzących z przestępstwa termin ten ulega przedłużeniu do lat 20 (np. sprawcą był pijany kierowca). Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy przedawniają się z upływem 3 lat od chwili wypadku, natomiast za błędy medyczne roszczeń możemy dochodzić nawet po kilkudziesięciu latach, pod warunkiem, że o błędzie dowiedzieliśmy się nie później niż do 3 lat wstecz.

Prowadzimy różnego rodzaju sprawy na terenie całej Polski. Istnieje także możliwość, aby pracownik naszej Kancelarii odwiedził klienta w miejscu przez niego wskazanym i tam dokonał analizy sprawy oraz wszelkich formalności związanych z udzieleniem pełnomocnictwa, podpisaniem umowy itp...

Kancelaria Prawna Pro Bono każdą sprawę prowadzi kompleksowo. Jeśli więc nie posiadacie Państwo dokumentacji w sprawie, pozyskamy ją za Państwa, bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to zarówno dokumentacji medycznej z procesu leczenia, odpisów wyroków, postanowień sądów, notatek policyjnych, czy innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia sprawy.

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie aby uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy pojazdu, nawet w sytuacji, gdy poszkodowany podróżował wraz z nim w jednym pojeździe. Posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę wyrządzoną każdej osobie trzeciej, a zatem także pasażerowi pojazdu.

Oczywiście, dodatkowo każdy nasz klient otrzymuje bezpłatny dostęp do naszego systemu informatycznego, w którym w każdej chwili może sprawdzić jakie są postępy w sprawie, przeglądać dokumentację oraz wnosić swoje uwagi.

Na pytania zadane za pośrednictwem formularza internetowego odpowiedzi udzielamy w ciągu 24 godzin.

Oczywiście. Nasi pracownicy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa i posiadają gruntowną wiedzę na dany temat. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdy nasi klienci uzyskiwali od innych podmiotów informacje, że ze sprawą nie da się nic zrobić, zaś dzięki naszym działaniom otrzymywali kilkudziesięciotysięczne odszkodowania.

Z uwagi na sposób rozliczania z naszymi klientami, każdy może skorzystać z naszych usług, bez względu na stan majątkowy. W znacznej większości spraw rozliczamy się prowizyjnie tylko w przypadku wygrania sprawy. Dzięki temu istnieje możliwość prowadzenia spraw bez konieczności angażowania kapitału własnego. Oferujemy również darmowe porady prawne.

Oczywiście. Jeśli poszkodowany nie podpisał z ubezpieczycielem umowy ugody, wraz z którą zrzekł się roszczeń na przyszłość, istnieje możliwość uzyskania dodatkowej kwoty odszkodowania. Niechlubną praktyką ubezpieczycieli jest zaniżanie odszkodowań, w szczególności gdy osoby poszkodowane próbują dochodzić ich samodzielnie. Bardzo często pomagamy osobom, które już uzyskały jakieś świadczenie. Często udaje nam się uzyskać wielokrotność już otrzymanej gotówki. Dotyczy to takich roszczeń jak odszkodowania za śmierć w wypadku, za wypadek przy pracy, za operację, za wypadek komunikacyjny i wiele innych.

W przypadku nienależytego wywiązywania się przez firmę, której zlecone zostało dochodzenie roszczeń z umowy, przysługuje prawo do odstąpienia od niej. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań, aby sprawę powierzyć innemu podmiotowi. Często zdarza się również, że ?poprawiamy? sprawy, które prowadziły inne kancelarie, uzyskując znacznie wyższe świadczenia. Jeśli jesteście Państwo w takiej właśnie sytuacji, zapraszamy do kontaktu.