Miałeś wypadek w pracy? To nie tylko Twoje zmartwienie.

Wypadek przy pracy to zawsze nieprzewidywalna i przykra sytuacja. Jeśli w wypadku doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, mamy prawo do odszkodowania. Jest ono wypłacane przez ZUS, a jego wysokość ustala lekarz orzecznik.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy - jak ustalana jest wysokość świadczenia?

Głównym kryterium decydującym o wysokości odszkodowania jest procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania z ZUSu często nie jest zadowalająca. Mało tego, nie zawsze pokrywa koszty leczenia i nie wyrównuje doznanej szkody. Mimo tego wiele osób zadowala się niewielką kwotą, sądząc, że to jedyne wyjście. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. W wielu przypadkach to pracodawca ma obowiązek wypłacić odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Dochodzenie winy przedsiębiorcy w sprawach o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są zaniedbanie lub złamanie zasad BHP. Zazwyczaj to pracownik musi udowodnić, że winę za wypadek przy pracy ponosi pracodawca. Jest jeden wyjątek, gdy pracownik nie musi udowadniać owej winy. Dzieje się tak, gdy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności pracodawca odpowiada na zasadach ryzyka. Chodzi tu o przedsiębiorstwa funkcjonujące dzięki siłom przyrody, takim jak para wodna, elektryczność czy gaz. Są to przede wszystkim kopalnie, huty, zakłady energetyczne i budowlane.

Procedura uzyskiwania odszkodowania za wypadek przy pracy z naszą kancelarią

Uzyskanie odszkodowania od pracodawcy to dość skomplikowana procedura. Pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników i zebrać niepodważalne dowody. Dlatego też zachęcamy do skontaktowania się z nami. Dokładnie przeanalizujemy Twoją sprawę. Możesz liczyć na profesjonalne i indywidualne podejście do problemu. Odpowiemy na wszystkie pytania i oszacujemy jakiej wysokości odszkodowanie Ci przysługuje. Następnie przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności aż do wypłaty należnych Ci świadczeń.