Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych możesz ponieść karę nawet do 20 mln Euro!

Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych znacznie zaostrzające zasady oraz rozszerzające krąg podmiotów zobowiązanych do ochrony danych osobowych – nowe  rozporządzenie dotyczyć  będzie praktycznie każdego podmiotu. Wprowadzone zostały wysokie sankcje finansowe za niezgodne za prawem przetwarzanie danych osobowych. Dzisiejsze kary za nieprzestrzeganie przepisów są względnie niskie – aby doszło do nałożenia grzywny trzeba uparcie nie „przywracać stanu zgodnego z prawem”, po zmianach kara za nieprzestrzeganie przepisów ma być „skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca”, może wynieść nawet 20 mln Euro, a pozyskane w ten sposób środki mają zasilać budżet państwa

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia należy wprowadzić w swojej firmie zmiany, zapewniające pełną i skuteczną ochronę danych osobowych.

Nasza Kancelaria proponuje przygotowanie Państwa firmy/organizacji do wejścia w życie nowych przepisów.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych (w tym m.in. ocenę ryzyka, dostosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do określonego ryzyka, stworzenie i aktualizacja polityki bezpieczeństwa, bieżący nadzór nad przestrzeganiem zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, coroczny audyt praktycznego stosowania wymogów prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, opiniowanie i sporządzanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych), a także w sytuacjach, gdy będzie to niezbędne przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych).

Przejmujemy pełną odpowiedzialność związaną z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) w Państwa firmie/organizacji.

Zdejmij z siebie ciężar odpowiedzialności za dane osobowe w Twojej firmie.