Kancelaria Prawna PRO BONO pomaga uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w wypadku. Choć nic nie jest w stanie załagodzić bólu bliskich i przyjaciół, wiele rodzin decyduje się, by walczyć na drodze sądowej o należne im pieniądze. Popieramy tę decyzję, gdyż pieniądze są w stanie zapewnić psychiczny komfort w kwestii materialnej oraz pomagają przejść najtrudniejszy okres żałoby bez obawy o sprawy finansowe.

Odszkodowanie to jednorazowe świadczenie, które ma rekompensować straty materialne oraz niematerialne, jakich doznają członkowie rodziny zmarłego. Wysokość odszkodowania ustalana jest w odniesieniu do analizy, jaki wkład materialny (np. w postaci comiesięcznej pensji) zmarły wnosił w życie gospodarstwa domowego, a także w jakim zakresie udzielał i mógł udzielać wsparcia niematerialnego (np. czas spędzony na zajmowaniu się gospodarstwem domowym czy wychowywaniu dzieci).

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby również jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo, które ma na celu rekompensować doznaną krzywdę moralną. Bliscy zmarłego płacą bardzo wysoką cenę emocjonalną za swoją stratę w postaci bólu i cierpienia, poczucia samotności, konieczności zmiany dotychczasowego stylu życia, problemów psychicznych. Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest głównie od stopnia relacji pomiędzy zmarłym, a osobą wnioskującą o odszkodowanie. Im stopień pokrewieństwa bądź więzi jest większy, tym samym wzrasta wartość kwoty odszkodowania.

Pieniądze uzyskane z odszkodowania i zadośćuczynienia często potrzebne są na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem, jak i leczeniem - często zdarza się, że zmarły przed śmiercią walczył jeszcze o życie. Po drugie, rodzina zmarłego może uzyskane środki przeznaczyć na leczenie własne, np. wizyty u psychologa bądź psychiatry. Odszkodowanie ma wreszcie na celu zapewnić rodzinie godne życie, sprawić, że ich poziom egzystencji nie ulegnie pogorszeniu.

Nasza Kancelaria Prawna ma duże doświadczenie w zakresie ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku. Do każdej sprawy podchodzimy indywudualnie, profesjonalnie i rzetelnie, a także z szacunkiem do cierpienia, z jakim mierzą się nasi Klienci. Wierzymy, że uzyskane środki finansowe są w stanie częściowo ulżyć w bólu i pomóc rekonstruować życie po stracie bliskiego. Rozliczamy się tylko w przypadku wygranej, dlatego nasi Klienci nie muszą martwić się opłatami i inwestować w pomoc prawną.

Na każdym etapie sprawy współpracujemy z Klientem, jednocześnie dbając o to, by czuł się on odpowiednio reprezentowany i nie martwił się dodatkowo o kwestie związane z toczącą się sprawą w sądzie. Nasi prawnicy z zaangażowaniem będą walczyć o jak najwyższą kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku. Naszymi atutami są nie tylko doświadczenie i wiedza, ale także absolutna wiara w sens prowadzonych spraw. Zachęcamy wszystkie osoby, które straciły członka rodziny w wypadku do kontaktu. Pomożemy w uzyskaniu adekwatnej kwoty pieniężnej, która jest dużym wsparciem w trakcie bolesnego okresu żałoby.