Prawa pacjenta zostały stworzone po to, abyś mógł z nich korzystać!

Na jakiej podstawie możemy ubiegać się o odszkodowania za błędy medyczne?

Prawa pacjenta powinny być przestrzegane przez wszystkie osoby, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to nie tylko lekarzy czy osób wykonujących zawód medyczny, lecz także przedstawicieli organów władzy publicznej. Niestety, zdarza się, że w toku sprawowania opieki medycznej dojdzie do pewnych uchybień i nieprawidłowości, w wyniku których pacjent zostaje pokrzywdzony. Są to tak zwane błędy lekarskie dotyczące nieumyślnego działania, zaniedbania lub zaniechania ze strony personelu medycznego, które prowadzą do wyrządzenia szkody pacjentowi. W tym przypadku poszkodowany ma prawo do odszkodowania za błędy medyczne.

Błędy lekarskie i błędy medyczne - pomożemy w klasyfikacji zdarzenia pod względem prawnym

Ważną rzeczą jest fakt, że terminologia zjawisk, jakimi są błędy medyczne i błędy lekarskie, nie doczekała się spójnych oraz jednolitych definicji. Czasami różne pojęcia używane są zamiennie, co rodzi dodatkowe komplikacje dla osób chcących dochodzić swoich praw przed sądem. Nieścisłe unormowania i gąszcz przepisów prawnych związanych z poszczególnymi procedurami medycznymi czy prawami pacjenta sprawiają, że wiele osób w ogóle nie podejmuje walki o odszkodowania za błędy lekarskie. Tymczasem wystarczy zgłosić się do naszej kancelarii prawnej, a my zajmiemy się prowadzeniem sprawy, która pomoże w uzyskaniu rekompensaty za błędy medyczne.

Błędy medyczne i w sztuce lekarskiej - przykłady zdarzeń, za które należą się odszkodowania:

Błąd w sztuce lekarskiej może mieć różne formy. Zdarza się, że lekarz nie udzieli wyczerpującej informacji na temat skutków ubocznych danego zabiegu bądź przeprowadzi operację, podczas której podejmie szkodliwą dla pacjenta decyzję, niezgodną z rzetelną analizą sytuacji. Za błędy lekarskie uważa się również wszelkie sytuacje, kiedy diagnoza zostaje niewłaściwie postawiona bądź leczenie farmakologiczne jest nieadekwatne. Zdarza się także, że lekarz zbyt późno udzieli pomocny medycznej - wówczas również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Błędne podanie leku przez pielęgniarkę, czy wszelkie nieprawidłowości wynikające np. z nieodpowiedniego oznakowania leków również narażają zdrowie i życie pacjenta. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Rzetelnie i z dbałością o szczegóły analizujemy każdy przypadek. Wiemy, jakie sytuacje można uznać za błędy lekarskie i potrafimy zadbać o interes naszego klienta w sądzie.

Pomagamy wykazać błędy w sztuce lekarskiej

Po pierwsze, aby skutecznie dochodzić roszczeń za błąd lekarski, musimy go udowodnić. Nasi eksperci wykazują dużą skuteczność w tym obszarze działań. Decydując się na usługi naszej kancelarii prawnej, zyskują Państwo fachową pomoc w zakresie dopełnienia wszelkich formalności na wszystkich etapach przebiegu konkretnej sprawy.

Odszkodowania za błędy medyczne - kiedy następuje przedawnienie?

O odszkodowania z tytułu błędów medycznych można ubiegać się w terminie 3 lat od chwili, w której osoba poszkodowana dowiedziała się o błędzie, niezależnie od tego, kiedy miał on miejsce. Za błąd w sztuce lekarskiej przyznawane są odszkodowania, zadośćuczynienia lub obie wspomniane formy rekompensaty. Najtragiczniejsze w skutkach błędy lekarskie powstają zazwyczaj podczas wykonywania zabiegów operacyjnych. Nieprawidłowo przeprowadzone operacje lub zabiegi doprowadzają często do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci. W takim przypadku uzyskane odszkodowania pozwalają na znaczącą poprawę sytuacji życiowej samego pacjenta lub osób bliskich.

Do kogo skierowana jest nasza usługa?

Zapraszamy wszystkie osoby, które czują się poszkodowane w zakresie udzielonych świadczeń zdrowotnych np. przeszły operację, która spowodowała uszczerbek na zdrowiu. Naszą rolą jest, by pomóc Państwu uzyskać odpowiednie zadośćuczynienie za błędy lekarskie. Nieprawidłowości medyczne nie tylko narażają na utratę zdrowia i życia, ale często pogarszają również samopoczucie psychicznie i odbierają radość życia. Choć sam proces dochodzenia swoich praw wydaje się być trudny i stresujący, zachęcamy jednak, by zawalczyć o swoje prawa. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą Państwu uzyskać adekwatne odszkodowanie. Będziemy skutecznie reprezentować Państwa w sądzie i zajmiemy się wszelkimi formalnościami.

Walcz o swoje prawa i zdobądź odszkodowanie za błędy medyczne!