Prawa pacjenta zostały stworzone po to, abyś mógł z nich korzystać!

W toku sprawowania opieki medycznej może dojść do pewnych uchybień i nieprawidłowości, w wyniku których pacjent zostaje pokrzywdzony. Są to tak zwane błędy lekarskie dotyczące nieumyślnego działania, zaniedbania lub zaniechania personelu medycznego, które prowadzą do wyrządzenia szkody pacjentowi.

Ważną rzeczą jest fakt, że terminologia zjawisk, jakimi są błędy medyczne i błędy lekarskie, nie doczekała się spójnych oraz jednolitych definicji. Czasami różne pojęcia używane są zamiennie, co rodzi dodatkowe komplikacje dla osób chcących dochodzić swoich praw przed sądem. Nieścisłe unormowania i gąszcz przepisów prawnych sprawiają, że wiele osób w ogóle nie podejmuje walki o odszkodowania za błędy lekarskie. Tymczasem wystarczy zgłosić się do naszej kancelarii prawnej aby podjąć skuteczne działania.

O odszkodowania z tytułu błędów medycznych można ubiegać się w terminie 3 lat od chwili, w której osoba poszkodowana dowiedziała się o błędzie, niezależnie od tego, kiedy miał on miejsce. Za błąd w sztuce lekarskiej przyznawane są odszkodowania, zadośćuczynienia lub obie wspomniane formy rekompensaty. Najtragiczniejsze w skutkach błędy lekarskie powstają zazwyczaj podczas wykonywania zabiegów operacyjnych. Nieprawidłowo przeprowadzone operacje lub zabiegi doprowadzają często do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci. W takim przypadku uzyskane odszkodowania pozwalają na znaczącą poprawę sytuacji życiowej samego pacjenta lub osób bliskich.

Aby skutecznie dochodzić roszczeń za błąd lekarski musimy go udowodnić. Nasi eksperci wykazują dużą skuteczność w tym obszarze działań. Decydując się na usługi naszej kancelarii prawnej zyskują Państwo fachową pomoc w zakresie dopełnienia wszelkich formalności na wszystkich etapach przebiegu konkretnej sprawy.

Skorzystaj z naszego doświadczenia. Walcz o swoje prawa!