Kogo i w jakim zakresie dotyczy nasza oferta?

1) osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych ? kierowcy (o ile nie są sprawcami zdarzenia), pasażerowie, piesi (np. potrącenia), rowerzyści (o ile nie są sprawcami), rodziny osób zmarłych w wyniku wypadków komunikacyjnych (o ile zmarły nie był sprawcą zdarzenia)

2) osoby poszkodowane w wyniku wypadków przy pracy ? pracownicy, którzy odnieśli uszczerbek na zdrowiu w wyniku uszkodzenia ciała w trakcie wykonywania pracy, na terenie zakładu pracy lub poza zakładem pracy, o ile wykonywali oni wtedy czynności związane z pracą;

3) wypadki w rolnictwie ? rolnicy, domownicy, osoby pracujące w gospodarstwie, pomagające im w pracach, o ile doznali uszczerbków na zdrowiu na terenie gospodarstwa rolnego, a także osoby trzecie, jeżeli rolnik lub jego domownicy wyrządzili mu szkodę (np. pogryzienie przez psa, zderzenie ze zwierzęciem gospodarskim na drodze, które nie było pilnowane)

4) błędy medyczne ? pacjenci poszkodowani poprzez działanie lub zaniechanie personelu medycznego ? np. poprzez błędne zdiagnozowanie choroby lub jej niezdiagnozowanie, niewykonanie badań, zastosowanie niewłaściwego leczenia, uszkodzenia ciała podczas operacji.

5) złamania, skręcenia kończyn, kręgosłupa w wyniku potknięcia na nierównym/nieodśnieżonym chodniku lub jezdni, ale także w budynkach, gdy poślizgnięcie lub potknięcie wynika z zaniedbań właścicieli budynków - schody były nierówne, na podłodze były rozlane płyny (np. potknięcie na mokrej podłodze w sklepie).

Nawet jeżeli już dostali Państwo jakieś świadczenie - prosimy o kontakt, podwyższymy je!